قصر طلایی
 هتل قصر طلایی
 
درجه هتل هتل قصر طلایی
نوع سرویس BB
ترانسفر دارد
درخواست رزرو

*
*
*
*