پرینت جزئیات
لوتوس
 هتل لوتوس
درجه هتل هتل لوتوس
نوع سرویس HB
ترانسفر دارد